Olenko omaishoitaja?

 

 

Olenko Omaishoitaja?
Oman tilanteen arvioiminen ei aina ole helppoa. Omaishoitajuuden tunnistaminen on joskus vaikeaa myös ammattilaisille. Seuraavien kysymysten avulla voit pohtia oletko omaishoitaja:

 • Onko läheisesi sairastunut tai vammautunut?
 • Autatko häntä arjen toimissa?
 • Onko työmääräsi kotona lisääntynyt?
 • Oletko usein huolissasi läheisestäsi ja elämäntilanteestasi?
 • Onko läheisesi luonne muuttunut?
 • Onko oma vapaa-aikasi vähentynyt?
 • Jäävätkö omat toiveesi ja tarpeesi taustalle?
 • Onko yöunesi määrä vähentynyt?
 • Onko ystäväpiirisi kaventunut?
 • Onko oma terveydentilasi heikentynyt?
 • Onko vastuunjako perheessä muuttunut?
 • Onko asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa ja virastoissa lisääntynyt?
 • Pitääkö sinun hankkia tilapäishoitaja läheisellesi, kun et itse ole läsnä?
 • Oletko joutunut järjestämään kotiin tilaa apuvälineille ja hoitotarvikkeille?
 • Oletko huomannut edellä mainittujen asioiden kuormittavan sinua?

Jos vastasit kyllä moneen kysymykseen, perheessänne saattaa olla alkava tai jo alkanut omaishoitotilanne
Mieti, kuinka paljon hoitovastuuta voit ottaa.

 • Mihin voimasi riittävät?
 • Mitä tietoa ja minkälaista tukea tarvitset?
 • Oletko tietoinen omaishoidon tuesta?

Ota yhteys terveydenhuollon sosiaalityöntekijöihin, oman kunnan sosiaalitoimeen tai kotihoitoon.

 

KUKA ON OMAISHOITAJA?


Omaishoitaja on tavallinen ihminen, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä
hoivantarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.
Omaishoitajia on kolmenlaisia:

 1. Kunnallisia, jotka saavat  omaishoidontukea
 2. Omaistensa auttamisesta vastuussa olevia, joilla ei ole omaishoidon tukipäätöstä
 3. Etäomaishoitajia, jotka huolehtivat säännöllisesti kauempana asuvan läheisen hyvinvoinnista ja asioista

Omaishoitaja voi olla läheisensä puoliso, äiti tai isä, sisar tai veli, lapsi, muu sukulainen, ystävä tai naapuri. Apua voidaan antaa:

 • päivittäin monella tavalla tai vain tietyissä askareissa satunnaisesti
 • hoivatyönä tai asioimalla
 • samassa taloudessa tai etäomaishoitona
 • fyysisesti tai ohjaamalla ja valvomalla

Omaishoidontuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu:

 • hoidettaville annetuista palveluista
 • omaishoitajille myönnettävästä hoitopalkkiosta
 • omaishoitajien vapaapäivistä
 • omaishoitoa tukevista palveluista

 

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ OMAISHOITOON LIITTYEN

Vuosien varrella olemme työssämme huomanneet, että samat kysymykset ja olettamukset omaishoitoon liittyvissä asioissa toistuvat säännöllisesti. Tässä muutamia asioita, jotka askarruttavat omaishoitajia:

Täytyykö olla Omaishoitajayhdistyksen jäsen, jotta voi saada ohjausta ja neuvontaa tai osallistua toimintaan?

 • Jäsenyys ei ole edellytys tiedon saamiselle tai toimintaan osallistumiselle, palvelu on suunnattu kaikille asiasta kiinnostuneille. Jäsenenä saat kuitenkin ajankohtaisen tiedon ja samalla tuet yhdistyksen toimintaa alueella.

Voiko silloinkin saada tietoa, kun omaishoitotilanne on vasta alkamassa?

 • Omaishoitotilanteen tiedostaminen on ensimmäinen askel tuen saamiseksi itselle ja läheiselle. Sen vuoksi on toivottavaa, että tietoa haetaan jo ennakkoon, jolloin saat turvallisen ja tuetun alun omaishoitajuuteen.

Täytyykö hoidettavalla läheisellä olla diagnoosi sairaudestaan?

 • Omaishoitajayhdistyksen näkökulmasta ei tarvita diagnoosia, riittää kun läheisesi alkaa tarvita lisääntyvää hoivaa ja apua selviytyäkseen arjessa.

Täytyykö omaishoitotilanteen olla "virallinen" eli onko edellytyksenä kuuluminen omaishoidon tuen piiriin?

 • Yhdistys ei edellytä omaishoitosopimusta kunnan kanssa eli kuulumista omaishoidon tuen piiriin. Usein omaishoitotilanne on jo hyvin vaativa ja sitova, kun omaishoitosopimukseen edellyttävät kriteerit täyttyvät. Yhdistyksen toimintaan kannustetaan mukaan jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin omaishoitajan jaksamista voidaan tukea tietoa ja vertaistukea antamalla.

Täytyykö asua Omaishoitajayhdistyksen toiminta-alueella voidakseen osallistua toimintaan?

 • Palvelu on saatavilla asuinpaikasta riipppumatta. Usein yhteyttä ottaakin kauempana asuva omainen, joka on huolissaan läheisensä voinnista ja haluaa tietoa tämän alueen omaishoitoasioista ja yhdistyksen toiminnasta. yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä myös toiminta-alueemme ulkopuolella asuvat henkilöt.

Voinko osallistua yhdistyksen toimintaan, vaikka omaishoitotilanne perheessäni on päättynyt?

 • Omaishoitotilanteen päätyttyä olet edelleen tervetullut mukaan toimintaan. Kenties sinulla on nyt voimia ja aikaa toimia vertaisena ja jakaa arvokasta kokemustietoa omaishoitajuudesta muille omaishoitotilanteessa oleville.

Voiko Omaishoitajayhdistykselle lähettää hakemuksen omaishoidon tuesta?

 • Omaishoitajayhdistys ei ole viranomaistaho eikä siten tee päätöksiä omaishoidon tuesta. Hakemukset tulee osoittaa oman kunnan omaishoidosta vastaaville viranhaltijoille, jotka kartoittavat omaishoitotilanteen sitovuuden ja tekevät sen jälkeen päätöksen omaishoidon tuesta. Tarvittaessa yhdistys toimii omaishoitajien edunvalvojana ja "linkkinä" julkisen sektorin suuntaan.

Voivatko yhdistyksen työntekijät tehdä kotikäyntejä omaishoitoperheiden luo?

 • Tarvittaessa voimme tehdä kotikäyntejä omaishoitoperheisiin tai sopia tapaamisen jonnekin muualle, kuten kahvilaan tai Omaishoitajayhdistyksen toimistolle.

Ovatko yhdistyksen työntekijät vaitiolovelvollisia?

 • Työntekijöitä sitoo salassapitovelvoite. Omaishoitajan pyynnöstä tai suostumuksella voimme viedä tarvittaessa asioita eteenpäin.

Voiko omaishoitajille tarkoitetulle tuetulle lomalle hakea, vaikka ei ole yhdistyksen jäsen tai ei kuulu omaishoidon tuen piiriin?

 • Tuetulle lomalle hakeminen ei edellytä yhdistyksen jäsenyyttä tai kuulumista omaishoidon tuen piiriin. Valintaan vaikuttavat hakijalle aiemmin myönnetyt tuetut lomat, perustelut loman tarpeelle sekä hakijan ja hänen puolisonsa tulot.