Linkkejä omaishoidosta

Omaishoitajaliitto

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Kela

Järvi-Pohjanmaan perusturva

KuusSote

SeniorSurfPalveluopas 2020-2021 omaishoitajille ja läheisille. Omaishoitajaliitto julkaisee vuosittain palveluoppaan, joka on suunnattu omaishoitajille ja omaishoitajien kanssa työskenteleville ammattilaisille. Oppaassa on aakkosjärjestyksessä luettelo yhteiskunnan tarjoamista tuista ja palveluista. Opas auttaa omaishoitajaa selvittämään, millainen palvelu tai tuki olisi tarpeen omaishoitotilanteessa.

Minäkö omaishoitaja: Ensitieto-oppaan tarkoitus on pysäyttää tarkastelemaan sitä, miten elämä on muuttunut läheisen ihmisen sairastuttua tai vammauduttua tai kun lapsi on saanut yllättävän diagnoosin.

Tunnistatko omaishoitajan? OMA-ryhmän tuottamassa oppaassa pohditaan keinoja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja omaishoitajien vuorovaikutuksen parantamiseksi. Mukana on tietoa omaishoidosta ja kuvaus omaishoidon tilanteesta Suomessa.

Hyvinvoiva Perhe on Oulun seudun omaishoitajayhdistyksen ylläpitämä nettisivu, joka tarjoaa vinkkejä erityislapsiperheiden arkeen.

Erityisperheet.fi on ensitietosivusto, joka tuo tietoa erityislapsiperheiden alkuvaiheeseen. Painopisteenä on sosiaalipalvelut. Sivun tavoitteena on sekä tuoda tietoa, että luoda toivoa uuden tilanteen alkaessa.

Erityinen Sisaruus on sivusto heille, joiden perheessä on pitkäaikaissairas tai vammainen lapsi. Sisarukset voivat lukea kokemuksia, tunteita ja ajatuksia, ja löytää sitä kautta vertaistukea. Vanhemmille ja ammattilaisille löytyy paljon tietoa esimerkiksi lasten tasavertaisesta huomioimisesta.