OmaisOiva-toiminta

OmaisOiva -toiminta on Omaishoitajaliiton  ja paikallisyhdistysten yhteinen omaishoitajien voimavaroja tukevia toimintamuotoja toteuttava, kehittävä ja juurruttava toimintamuoto. OmaisOiva -toiminnassa tuodaan osallistumismahdollisuuksia lähelle omaishoitajaperheitä. Toimintaa hallinnoi Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry sitä rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus).

OmaisOiva tukee omaishoitajuutta tarjoamalla varhaista ja ajantasaista tietoa omaishoitajuudesta ryhmien, valmennuksen, kahviloiden ja kioskien merkeissä. Lisäksi työntekijät antavat omaishoitajille henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa, niin sanottuja OivaHetkiä. OmaisOivan kautta omaishoitaja voi saada voimavaroja käsitelläkseen erilaisia tunteita, löytääkseen mahdollisuuksia ja uusia näkökulmia elämäänsä.

Omaishoitajien elämään siis vähemmän täytymistä, enemmän osaamista, motivaatiota, tunteiden käsittelyä, kykenemistä  –  ennen kaikkea vaihtoehtoja.

Toiminta on tarkoitettu kaikille Järviseudun alueen omaishoitoperheille. Osa toiminnoista on suunnattu iäkkäille (yli 65 vuotiaille), osa työikäisille tai alueella asuville erityislapsiperheille.

 

OmaisOiva -toimintaan osallistuminen on maksutonta eikä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä tai kuulumista omaishoidon tuen piiriin.

 

OmaisOivan toimintamuodot:

 

OmaisOiva Kioskit

jalkautuvat yhdistyksen toiminta-alueen kauppoihin, kirjastoihin, apteekkeihin. Näissä infopisteissä saat tietoa omaishoitoon liittyvistä asioista sekä yhdistyksen toiminnasta. OivaKioskit on tarkoitettu kaikille omaishoidosta kiinnostuneille.

OmaisOiva Kahvilat

antavat omaishoitajille ja kaikille omaishoidosta kiinnostuneille mahdollisuuden tapaamiseen ja keskusteluun kahvikupin äärellä.

OmaisOiva Ryhmät

tarjoavat vertaistukea omaishoitajille. Ryhmään voit tulla silloin, kun se sopii arjen aikatauluusi. Ryhmiä järjestetään kaikissa yhdistyksen toiminta-alueen kunnissa ja voit osallistua halutessasi myös muiden paikkakuntien ryhmiin. Osa ryhmistä on kohdennettu pelkästään omaishoitajille, joihinkin voit osallistua yhdessä hoidettavan kanssa ja jotkut ryhmät ovat tietylle kohderyhmälle esim. erityislasten vanhemmille.

Ovet-valmennus®

Valmennuksen avulla autetaan omaisia tunnistamaan omaishoitotilanne sekä löytämään keinoja tuen ja palvelujen saamiseen. Valmennus antaa omaiselle valmiuksia  hoito- ja avustamistyöhön sekä uusia näkökulmia omaishoitoon ja omien voimavarojen vahvistamiseen.

OmaisOiva Hetki

on työntekijöiden omaisille ja läheisille antamaa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa esim. puhelimen, sähköpostin tai henkilökohtaisen tapaamisen merkeissä.