Yhdistyksemme

 

Tietoa yhdistyksestä

Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry on perustettu maaliskuussa 2002 ja yhdistys toimii viiden kunnan alueella, jotka ovat Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Soini ja Vimpeli. Toimimme myös Kuusiokuntien Omaishoitajat ja Läheiset ry:n alueella tehden OivaHetki -päivystyksiä yhtenä päivänä viikossa Alavuden, Kuortaneen ja Ähtärin Ikätorilla.  Lisäksi järjestämme yhteistyössä vuosittain yhden Ovet-valmennuksen Kuusiokuntien alueella.

Toimimme paikallisyhdistyksenä valtakunnallisessa Omaishoitajaliitossa. Perusajatuksena on auttaa ja tukea pitkäaikaissairasta, vammaista tai ikääntynyttä läheistään kotona hoitavaa omaishoitajaa. Yhdistys haluaa toimia myös omaishoitajien edunvalvojana tekemällä esityksiä ja aloitteita viranomaisille.

Tarkoituksena on kehittää omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen suunnattuja palveluita ja tukitoimia yhdistyksen toiminta-alueella. Yhdistys neuvoo ja ohjaa jäseniään kaikissa omaishoitoon liittyvissä asioissa. Lisäksi tarkoituksena on edistää omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa toimintakykyä ja hyvinvointia.

Lisäksi yhdistys:

  • tekee omaishoitajuutta tunnetuksi toiminta-alueella
  • neuvoo ja ohjaa omaishoitoon liittyvissä asioissa
  • järjestää Ovet -valmennusta®
  • järjestää virkistys- ja ryhmätoimintaa
  • organisoi OmaisOiva -toimintaa
  • toimii yhteistyössä viranomaistahojen ja järjestöjen kanssa
  • mahdollistaa vapaaehtoistoimintaa

Yhdistystoimintaa järjestetään hyvin rajallisilla taloudellisilla resursseilla ja vapaaehtoisin voimin. STEA:n myöntämä toiminta-avustus mahdollistaa yhdistykselle ammattitaitoisten työntekijöiden palkkaamisen ja sitä kautta toiminnan kehittämisen. Yhdistys pyrkii kehittämään sellaisia toimintoja ja palveluja, jotka täydentävät julkisen ja yksityisen sektorin palveluja. Yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kanssa on  yhdistyksen toiminnan lähtökohta.

 

 

 

 

Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n tietosuojaselosteet: