Tukea, neuvoa, toimintaa

Neljä iäkästä naista juttelevat ja istuvat ulkona penkillä ja yksi nainen istuu rollaattorin päällä.

Omaishoito voi olla käsitteenä ja ilmiönä monelle tuttu, mutta sen eri muodot ja sitä määrittävät lait ja säädökset voivat hämmentää. Tässä osiossa kerrotaan omaishoitajuuteen liittyvistä eri asioista.

Järviseudun Omaishoitajat ry toimii omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa tukena ja neuvonantajana. Yhdistyksen toiminta-alueena on viisi kuntaa: Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Soini ja Vimpeli. Toiminta-ajatuksena on omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa aseman parantaminen ja tukeminen. Tarkoituksena on myös kehittää omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen suunnattuja palveluita ja tukitoimia yhdistyksen toiminta-alueella. Lisäksi tarkoituksena on edistää omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa toimintakykyä ja hyvinvointia. Järviseudun yhdistyksen toiminta on tarkoitettu myös heille, jotka eivät saa omaishoidon tukea.

Mikäli sinulla on kysyttävää tai kaipaat neuvoja, voit soittaa omaistoiminnan koordinaattorille:

Tiina p. 045 327 5441. Voit myös soittamalla varata henkilökohtaisen keskusteluajan työntekijän kanssa.
VINKKEJÄ VEROTUKSEEN 


Omaishoitajan kannattaa tarkistaa, onko hänellä mahdollisuus tehdä verotuksessaan vähennyksiä. Omaishoitaja voi hakea tulonhankkimisvähennystä, jos hän saa lainmukaista hoitopalkkiota eli on tehnyt omaishoitosopimuksen kunnan kanssa. 

Kotitalousvähennystä voi saada kotitaloustyöstä, jota teettää kotona tai vapaa-ajan asunnossa. Esim. siivous, asunnon remontointi ja tietotekniikkalaitteiden asennus. Kotitalousvähennys on enintään 2 250 euroa vuodessa (2021). Vähennyksen omavastuu on 100 euroa. Kotitalousvähennystä ei saa hoiva- ja hoitotyöstä, johon saa omaishoidon tukea tai jota terveydenhoitopalvelut tuottavat arvonlisäverottomasti. 

Ainakin osa omaishoitajista on onnistunut saamaan verotuksessaan työhuonevähennyksen. Perusteena vähennysoikeudelle voi käyttää sitä, että työnantaja ei ole järjestänyt työpistettä tai -huonetta työpaikalle (kotiin) ja työhön liittyy huomattavasti kotona tehtävää työtä. Perusteena voi lisätä myös esimerkiksi sen, että hoitotyössä tarvitaan apuvälineitä ja hoitotarvikkeita, niille tarvitaan tilaa. Lisäksi voi mainita, että omaishoitoon liittyvien asioiden hoito vaatii kirjallisia töitä ja yhteydenottoja. Muun muassa hakemuksia, selvityksiä ja tilityksiä voi joutua laittamaan moneen suuntaan. Työhuonevähennysten yhteismäärä voi olla enintään 450 euroa verovuodessa, jos verovelvollinen ei esitä selvitystä suuremmista kustannuksista. Työhuonevähennystä voi hakea taannehtivasti Tuloveron oikaisuvaatimus -lomakkeella. 

Jos omaishoitaja ei asu hoidettavan luona, hänelle voi aiheutua matkakustannuksia käynneistä hoidettavan luona. Tällaiset kustannukset omaishoitaja voi vähentää verotuksessa asunnon ja varsinaisen työpaikan välisten matkojen kustannuksina tuloverolain 93 §:ssä säädetyin rajoituksin. 


Lähde: omaishoitajaliitto.fi ja vero.fi (Omaishoidon menot)