Tukea, neuvoa, toimintaa

Neljä iäkästä naista juttelevat ja istuvat ulkona penkillä ja yksi nainen istuu rollaattorin päällä.

Omaishoito voi olla käsitteenä ja ilmiönä monelle tuttu, mutta sen eri muodot ja sitä määrittävät lait ja säädökset voivat hämmentää. Tässä osiossa kerrotaan omaishoitajuuteen liittyvistä eri asioista.

Järviseudun Omaishoitajat ry toimii omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa tukena ja neuvonantajana. Yhdistyksen toiminta-alueena on viisi kuntaa: Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Soini ja Vimpeli. Toiminta-ajatuksena on omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa aseman parantaminen ja tukeminen. Tarkoituksena on myös kehittää omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen suunnattuja palveluita ja tukitoimia yhdistyksen toiminta-alueella. Lisäksi tarkoituksena on edistää omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa toimintakykyä ja hyvinvointia. Järviseudun yhdistyksen toiminta on tarkoitettu myös heille, jotka eivät saa omaishoidon tukea.

Mikäli sinulla on kysyttävää tai kaipaat neuvoja, voit soittaa omaistoiminnanohjaajille Pialle p. 044 299 1001 tai Tiinalle p. 045 327 5441. Voit myös soittamalla varata henkilökohtaisen keskusteluajan ohjaajan kanssa.

Testaa oletko omaishoitaja. Tietoa ja tukea saat Järviseudun Omaishoitajayhdistyksen työntekijöiltä.Oletko kokenut oikeudellisia ongelmia? 

- Pyydämme tarinoita ikääntyviltä 


Jos olet 65-vuotias tai vanhempi, olemme kiinnostuneita, minkälaisia oikeudellisia ongelmia sinulla on ollut ja miten olet yrittänyt saada niihin ratkaisua. 

Onko oikeuksiasi loukattu esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa, kotona, hoitolaitoksessa tai erilaisissa perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa tai koronapandemian vuoksi? Onko asioistasi päätetty kysymättä sinulta? Oletko joutunut kaltoinkohtelun, hyväksikäytön tai muun rikoksen uhriksi? Onko sinulla ollut ongelmia tavaroiden ja palveluiden ostamisessa, velkojen perinnässä tai asumisessa? 

Oletko hakenut apua ja jos, niin keneltä tai mistä (esimerkiksi perhe, ystävät, sosiaali- ja terveysalan viranomaiset, järjestöt, lakimiehet, tuomioistuin)? Jos olet saanut apua niin kerro, kuka tai mikä taho on auttanut sinua? 

Vuoden 2020 lopussa käynnistetään tutkimus ikääntyvien (yli 65 v) oikeusongelmista ja pääsystä oikeuksiinsa. Siinä pyritään kartoittamaan, minkälaisia oikeudellisia ongelmia ikääntyvillä on ja ovatko he saaneet ratkaisuja ongelmiinsa. 

Kirjoita meille vapaamuotoinen teksti, jossa kerrot viiden viimeisen vuoden aikana kokemistasi tai ikääntyvän läheisesi kokemista ongelmista. Kirjoita myös, onko ongelma tullut ratkaistuksi ja jos, niin miten ratkaisuun on päädytty. Kirjoitukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäistä kirjoittajaa voida tunnistaa tutkimuksen tuloksia raportoitaessa. 

Toivomme kirjoituksiasi helmikuun 2021 loppuun mennessä osoitteeseen: oikeusongelmat@helsinki. fi tai postitse Kaijus Ervasti, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, PL 24, 00014 Helsingin yliopisto. 

Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa haastattelemme osaa kirjoituksen lähettäneistä saadaksemme ikääntyvien oikeudellisista ongelmista yksityiskohtaisemman kuvan. Jos olet kiinnostunut osallistumaan haastatteluun, ilmoita se kirjoituksesi lopussa ja liitä mukaan yhteystietosi. 

Tutkimuksen toteuttavat Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, ItäSuomen yliopiston Hyvinvointioikeuden instituutti, Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta sekä Ihmisoikeuskeskus. 


Lisätietoja Kaijus Ervasti Dosentti, Helsingin yliopisto, p. 050 340 1455

 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen Hyvinvointioikeuden instituutin johtaja, Itä-Suomen yliopisto, anna.maki-petaja-leinonen@uef.fi.