Tietoa omaishoidosta


Omaishoito on tilanne, jossa sairaus, vammaisuus, auttaminen ja tukeminen sovitetaan eri tavoin perheen elämään.

Omaishoitotilanteessa sekä hoidettava että hoitaja, koko omaishoitoperhe, tarvitsee tukea. Omaishoitoon liittyy aina elämänmuutos, jonka perheenjäsenen sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa. Omaishoito vaikuttaa koko perheen elämään.
Kuka on omaishoitaja?

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

Laki omaishoidon tuesta määrittelee omaishoitajan suppeammin henkilöksi, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen kunnan kanssa. Omaishoitotilannetta tai omaishoitajana olemista ei voi kuitenkaan määritellä ainoastaan lakisääteisen omaishoidon tuen perusteella.

Omaishoitajia on kolmenlaisia:

 1. Kunnallisia, jotka saavat  omaishoidontukea
 2. Omaistensa auttamisesta vastuussa olevia, joilla ei ole omaishoidon tukipäätöstä
 3. Etäomaishoitajia, jotka huolehtivat säännöllisesti kauempana asuvan läheisen hyvinvoinnista ja asioista

Omaishoitaja voi olla läheisensä puoliso, äiti tai isä, sisar tai veli, lapsi, muu sukulainen, ystävä tai naapuri. Apua voidaan antaa:

 • päivittäin monella tavalla tai vain tietyissä askareissa satunnaisesti
 • hoivatyönä tai asioimalla
 • samassa taloudessa tai etäomaishoitona
 • fyysisesti tai ohjaamalla ja valvomalla

Omaishoidontuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu:

 • hoidettaville annetuista palveluista
 • omaishoitajille myönnettävästä hoitopalkkiosta
 • omaishoitajien vapaapäivistä
 • omaishoitoa tukevista palveluistaOlenko omaishoitaja?

Oman tilanteen arvioiminen ei aina ole helppoa. Omaishoitajuuden tunnistaminen on joskus vaikeaa myös ammattilaisille. Seuraavien kysymysten avulla voit pohtia oletko omaishoitaja:

 • Onko läheisesi sairastunut tai vammautunut?
 • Autatko häntä arjen toimissa?
 • Onko työmääräsi kotona lisääntynyt?
 • Oletko usein huolissasi läheisestäsi ja elämäntilanteestasi?
 • Onko läheisesi luonne muuttunut?
 • Onko oma vapaa-aikasi vähentynyt?
 • Jäävätkö omat toiveesi ja tarpeesi taustalle?
 • Onko yöunesi määrä vähentynyt?
 • Onko ystäväpiirisi kaventunut?
 • Onko oma terveydentilasi heikentynyt?
 • Onko vastuunjako perheessä muuttunut?
 • Onko asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa ja virastoissa lisääntynyt?
 • Pitääkö sinun hankkia tilapäishoitaja läheisellesi, kun et itse ole läsnä?
 • Oletko joutunut järjestämään kotiin tilaa apuvälineille ja hoitotarvikkeille?
 • Oletko huomannut edellä mainittujen asioiden kuormittavan sinua?

Jos vastasit kyllä moneen kysymykseen, perheessänne saattaa olla alkava tai jo alkanut omaishoitotilanne. Mieti, kuinka paljon hoitovastuuta voit ottaa. Mihin voimasi riittävät? Mitä tietoa ja minkälaista tukea tarvitset? Oletko tietoinen omaishoidon tuesta?

Ota yhteys terveydenhuollon sosiaalityöntekijöihin, oman kunnan sosiaalitoimeen, kotihoitoon tai paikalliseen omaishoitajayhdistykseen.