Tietoa omaishoidosta

 

Omaishoitaja auttaa ja tukee arjessa läheistä, jotta tämä voi asua kotona mahdollisimman pitkään. Omaishoito on erilaista elämän eri vaiheissa ja eri perheissä. Läheinen voi tarvita hoitoa ympäri vuorokauden tai apua vain joissain arjen askareissa.

 

Kuka on omaishoitaja?

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

Laki omaishoidon tuesta määrittelee omaishoitajan suppeammin henkilöksi, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen kunnan kanssa. 

Hyvinvointialueen kanssa tehtävä omaishoitosopimus ei ole edellytys omaishoitajana toimimiseen. Valtaosa ihmisistä toimii omaishoitajina ilman sopimusta tai yhteiskunnan tukea.

 Omaishoitajia on kolmenlaisia:

 1. Sopimusomaishoitajat, jotka saavat  omaishoidon tukea
 2. Omaistensa auttamisesta vastuussa olevia, joilla ei ole omaishoidon tukipäätöstä
 3. Etäomaishoitajia, jotka huolehtivat säännöllisesti kauempana asuvan läheisen hyvinvoinnista ja asioista

Omaishoitaja hoitaa läheistään ja organisoi hänen arkeaan.  

Omaishoitaja voi esimerkiksi  

 • antaa lääkkeitä ja auttaa ruokailussa tai syömisessä  
 • auttaa peseytymisessä, siirtymisessä ja liikkumisessa  
 • toimia läheisensä muistina ja antaa hänelle sanallista ohjausta  
 • olla läsnä ja antaa henkistä tukea.

Omaishoitaja voi olla läheisensä puoliso, äiti tai isä, sisar tai veli, lapsi, muu sukulainen, ystävä tai naapuri. Apua voidaan antaa:

 • päivittäin monella tavalla tai vain tietyissä askareissa satunnaisesti
 • hoivatyönä tai asioimalla
 • samassa taloudessa tai etäomaishoitona
 • fyysisesti tai ohjaamalla ja valvomalla

Mitä omaishoidon tuki sisältää?

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon kuuluvat 

 • omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio  
 • hoidettavalle läheiselle annettavat tarpeelliset palvelut   
 • omaishoitoa tukevat palvelut ja omaishoitajan vapaiden järjestäminen. 

Omaishoidon tuen järjestämisestä vastaa hoidettavan hyvinvointialue. Omaishoidon tukea voidaan myöntää sekä pitkä- että lyhytaikaiseen tarpeeseen. Tarve lyhytaikaiselle omaishoidon tuelle voi syntyä esimerkiksi hoidettavan saattohoitovaiheessa. Lyhytaikaisen omaishoidon tuen myöntämisessä on hyvinvointialuekohtaisia eroja.

Omaishoidon tuen toimintaohjeet ja kriteerit hyvinvointialueittain

 

 

Olenko omaishoitaja?

Voit olla omaishoitaja,  jos pidät huolta sairaasta, vammautuneesta, ikääntyneestä tai muuten erityistä apua ja tukea tarvitsevasta läheisestäsi. Ilman apuasi hän ei suoriutuisi arjestaan. Vaikka oman tilanteen arvioiminen ei ole aina helppoa, se kannattaa. Omaishoitotilanteen tunnistamisen jälkeen osaa paremmin etsiä tukea ja palveluja tilanteeseen sekä itselleen että läheiselleen.

Omaishoitajuuden tunnistaminen on joskus vaikeaa myös ammattilaisille. Seuraavien kysymysten avulla voit pohtia oletko omaishoitaja:

 • Onko läheisesi sairastunut tai vammautunut?
 • Autatko häntä arjen toimissa?
 • Onko työmääräsi kotona lisääntynyt?
 • Oletko usein huolissasi läheisestäsi ja elämäntilanteestasi?
 • Onko läheisesi luonne muuttunut?
 • Onko oma vapaa-aikasi vähentynyt?
 • Jäävätkö omat toiveesi ja tarpeesi taustalle?
 • Onko yöunesi määrä vähentynyt?
 • Onko ystäväpiirisi kaventunut?
 • Onko oma terveydentilasi heikentynyt?
 • Onko vastuunjako perheessä muuttunut?
 • Onko asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa ja virastoissa lisääntynyt?
 • Pitääkö sinun hankkia tilapäishoitaja läheisellesi, kun et itse ole läsnä?
 • Oletko joutunut järjestämään kotiin tilaa apuvälineille ja hoitotarvikkeille?
 • Oletko huomannut edellä mainittujen asioiden kuormittavan sinua?

Jos vastasit kyllä moneen kysymykseen, perheessänne saattaa olla alkava tai jo alkanut omaishoitotilanne. Mieti, kuinka paljon hoitovastuuta voit ottaa. Mihin voimasi riittävät? Mitä tietoa ja minkälaista tukea tarvitset? Oletko tietoinen omaishoidon tuesta?

Ota yhteys terveydenhuollon sosiaalityöntekijöihin, oman kunnan sosiaalitoimeen, kotihoitoon tai paikalliseen omaishoitajayhdistykseen.

 

 


Omaishoitotilanne voi syntyä vähitellen. Autat läheistäsi joissakin arjen toimissa, joista hän ei selviydy yksin. Ajan mittaan huomaat, että läheinen tarvitsee apuasi yhä enemmän sairauden edetessä tai toimintarajoitteiden lisääntyessä. Joskus taas omaishoitotilanne syntyy äkillisesti sairauden tai vammautumisen seurauksena. On selkeä hetki, milloin auttaminen alkoi.


 

Onko muita vaihtoehtoja omaishoidolle?

Jos omaishoito ei ole sinulle ja läheisellesi sopiva ratkaisu, voit pohtia myös muita vaihtoehtoja, joilla saisit apua läheisesi hoitoon.  

Hoitovaihtoehtoja arjen tueksi voivat olla esimerkiksi

 • tukipalvelut ja kotihoito
 • säännölliset intervallijaksot eli lyhytaikaishoitojaksot   
 • perhehoito   
 • päivä- ja työtoiminta   
 • henkilökohtainen avustaja  
 • yhteisöllinen asuminen 

Jos läheisesi voi ja haluaa keskustella omasta hoidostaan, keskustelkaa yhdessä, miten hän toivoisi itseään hoidettavan. Keskustelkaa hyvinvointialueenne sosiaalityöntekijän kanssa tarpeistanne ja siitä, mikä hoitomuoto olisi mahdollinen ja teille sopivin. Jos läheisesi on ikääntynyt, voit pyytää palvelutarpeen arviointia.