Toiminta ja tapahtumat


Järjestämme viikoittain erilaisia tapahtumia ja toimintaa omaishoitajille, heidän perheilleen ja asiasta kiinnostuneille. Tavoitteena on tukea omaishoitosuhteessa olevia jaksamaan henkisesti ja fyysisesti arjessa, sekä lisäämään tietoa omaishoitajuudesta.


OmaisOiva -toiminta

OmaisOiva -toiminta on Omaishoitajaliiton ja paikallisyhdistysten yhteinen omaishoitajien voimavaroja tukevia toimintamuotoja toteuttava, kehittävä ja juurruttava toimintamuoto. OmaisOiva -toiminnassa tuodaan osallistumismahdollisuuksia lähelle omaishoitajaperheitä. Toimintaa hallinnoi Järviseudun Omaishoitajat ry, ja sitä rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus).
Mitä OmaisOiva tekee

OmaisOiva tukee omaishoitajuutta tarjoamalla varhaista ja ajantasaista tietoa omaishoitajuudesta ryhmien, valmennuksen, kahviloiden ja kioskien avulla. Lisäksi työntekijät antavat omaishoitajille henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa, niin sanottuja OivaHetkiä. OmaisOivan kautta omaishoitaja voi saada voimavaroja käsitelläkseen erilaisia tunteita, löytääkseen mahdollisuuksia ja uusia näkökulmia elämäänsä.

Omaishoitajien elämään siis vähemmän täytymistä, enemmän osaamista, motivaatiota, tunteiden käsittelyä, kykenemistä  -ennen kaikkea vaihtoehtoja.

Toiminta on tarkoitettu kaikille Järviseudun ja Kuusiokuntien alueen omaishoitoperheille. Osa toiminnoista on suunnattu iäkkäille (yli 65 vuotiaille), osa työikäisille tai alueella asuville erityislapsiperheille.

OmaisOiva -toimintaan osallistuminen on maksutonta eikä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä tai kuulumista omaishoidon tuen piiriin.
Toimintamuodot

OivaHetki on omaisille ja läheisille annettavaa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa esim. puhelimen, sähköpostin tai henkilökohtaisen tapaamisen merkeissä.

OmaisOiva Kahvilat antavat omaishoitajille ja kaikille omaishoidosta kiinnostuneille mahdollisuuden tapaamiseen ja keskusteluun kahvikupin äärellä.

OmaisOiva Kioskit jalkautuvat yhdistyksen toiminta-alueen kauppoihin, kirjastoihin, apteekkeihin. Näissä infopisteissä saat tietoa omaishoitoon liittyvistä asioista sekä yhdistyksen toiminnasta. OivaKioskit on tarkoitettu kaikille omaishoidosta kiinnostuneille. Oiva tilaisuus tulla juttelemaan omaishoitoon liittyvistä asioista ja ottaa materiaalia kotiin vietäväksi.

OmaisOiva Ryhmät tarjoavat säännöllistä vertaistukea omaishoitajille. Ryhmään voit tulla silloin, kun se sopii arjen aikatauluusi. Ryhmiä järjestetään kaikissa yhdistyksen toiminta-alueen kunnissa ja voit osallistua halutessasi myös muiden paikkakuntien ryhmiin. Osa ryhmistä on kohdennettu pelkästään omaishoitajille, joihinkin voit osallistua yhdessä hoidettavan kanssa ja jotkut ryhmät ovat tietylle kohderyhmälle esim. erityislasten vanhemmille.

Ovet-valmennuksen avulla autetaan omaisia tunnistamaan omaishoitotilanne ja löytämään keinoja tuen ja palvelujen saamiseksi. Valmennus antaa valmiuksia hoito- ja avustamistyöhön sekä uusia näkökulmia omaishoitoon ja omien voimavarojen vahvistamiseen.