Toiminta ja tapahtumat


Järjestämme viikoittain erilaisia tapahtumia ja toimintaa omaishoitajille, heidän perheilleen ja asiasta kiinnostuneille. Tavoitteena on tukea omaishoitosuhteessa olevia jaksamaan henkisesti ja fyysisesti arjessa, sekä lisäämään tietoa omaishoitajuudesta.


OmaisOiva -toiminta

OmaisOiva -toiminta on Omaishoitajaliiton ja paikallisyhdistysten yhteinen omaishoitajien voimavaroja tukevia toimintamuotoja toteuttava, kehittävä ja juurruttava toimintamuoto. OmaisOiva -toiminnassa tuodaan osallistumismahdollisuuksia lähelle omaishoitajaperheitä. Toimintaa hallinnoi Järviseudun Omaishoitajat ry, ja sitä rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö.
Mitä OmaisOiva tekee

OmaisOiva tukee omaishoitajuutta tarjoamalla varhaista ja ajantasaista tietoa omaishoitajuudesta ryhmien, valmennuksen, kahviloiden ja kioskien avulla. Lisäksi työntekijät antavat omaishoitajille henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa, niin sanottuja OivaHetkiä. OmaisOivan kautta omaishoitaja voi saada voimavaroja käsitelläkseen erilaisia tunteita, löytääkseen mahdollisuuksia ja uusia näkökulmia elämäänsä.

Omaishoitajien elämään siis vähemmän täytymistä, enemmän osaamista, motivaatiota, tunteiden käsittelyä, kykenemistä  -ennen kaikkea vaihtoehtoja.

Toiminta on tarkoitettu kaikille Järviseudun ja Kuusiokuntien alueen omaishoitoperheille. Osa toiminnoista on suunnattu iäkkäille (yli 65 vuotiaille), osa työikäisille tai alueella asuville erityislapsiperheille.

OmaisOiva -toimintaan osallistuminen on maksutonta eikä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä tai kuulumista omaishoidon tuen piiriin.
Toimintamuodot


OivaHetki on yksilöllisiä kohtaamisen hetkiä, joissa omaishoitajalla on mahdollisuus keskustella työntekijän tai vapaaehtoisen kanssa henkilökohtaisista kysymyksistä luottamuksellisesti. Keskustelu- ja ohjaustuen tavoitteena on tarjota omaishoitajille tietoa ja tukea etsien yhdessä uusia näkökulmia omaishoitajuuteen, palveluiden löytämiseen ja oman hyvinvoinnin vahvistamiseen. 


OmaisOiva Kahvilat ovat avoimia omaishoitajien kertaluonteisia kohtaamistilaisuuksia, joita toteutetaan laajasti eripuolilla omaishoitajayhdistyksen toiminta-aluetta tai verkossa. Kahviloissa omaiset kohtaavat toisia omaishoitajia, löytävät tietoa omaishoitoon sekä omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen liittyvistä asioista helposti läheltä itseä.


OmaisOiva Kioskit ovat lyhytkestoisia infopisteitä siellä, missä ihmiset liikkuvat esim. markkinoilla, messuilla tai erilaisissa tilaisuuksissa. Kioskeilla tarjotaan tietoa ja tukea omaishoidosta matalalla kynnyksellä. Kohtaamisilla autetaan omaisia ja läheisiä tunnistamaan mahdollinen omaishoitotilanne ja löytämään tietoa omaishoitajille suunnatuista erilaisista avun ja tuen mahdollisuuksista. Kioskit toimivat myös pohjana, kun omaishoitajien tarpeita kartoitetaan OmaisOivan tukimuotojen toteuttamiselle toiminta-alueella.


OmaisOiva Ryhmät ovat omaishoitajien ryhmiä, jotka sopivat kaikille pysyvämpää vertaistukea ja ryhmämuotoista toimintaa tarvitseville. Ryhmätoiminnan tavoitteena on lisätä ja ylläpitää omaishoitajien voimavaroja vertaiskeskustelun, toiminnallisten menetelmien ja omaishoitoon liittyvän tiedon avulla. Ohjattujen ryhmien sisältö suunnitellaan aina ryhmäkohtaisesti kohderyhmä, tavoitteet ja toteutustapa huomioiden. Ryhmätoimintaa voidaan toteuttaa myös verkkomuotoisesti.arjoavat säännöllistä vertaistukea omaishoitajille.

 Ryhmään voit tulla silloin, kun se sopii arjen aikatauluusi. Ryhmiä järjestetään kaikissa yhdistyksen toiminta-alueen kunnissa ja voit osallistua halutessasi myös muiden paikkakuntien ryhmiin. Osa ryhmistä on kohdennettu pelkästään omaishoitajille, joihinkin voit osallistua yhdessä hoidettavan kanssa ja jotkut ryhmät ovat tietylle kohderyhmälle esim. erityislasten vanhemmille.


Ovet-valmennus® on 16 tuntia kestävä kokonaisuus, jossa käsitellään alustusten, keskustelun ja harjoitusten kautta yhteiskunnan palveluihin, hoivatyöhön ja avustamiseen sekä omaishoitajan voimavaroihin liittyviä asioita. Ovet -valmennuksen punaisena lankana on vahvuuksien tukeminen ja uusien voimavarojen löytäminen yhdessä toisten omaishoitajien kanssa. Ovet-valmennuksesta on räätälöity myös kohdennettuja sovelluksia muistisairaan omaisille, mielenterveysomaisille, työikäisille ja erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille.