Tuetut lomat ja muut kurssit

Tuetut lomat Omaishoitaja-yhdistysten lomat | MTLH:n Erityislomat on suunnattu eri sosiaali- ja terveysjärjestöjen kohderyhmille.

Lomaa voi hakea perheenjäsenten tai avustavan henkilön kanssa. Järjestöjen jäsenyyttä ei edellytetä. Tieto kohderyhmään kuulumisesta tulee ilmaista hakemuksen perusteluissa.

Haettavissa on eri teemaisia lomia. Erityislomateemat eroavat toisistaan loman sisällön, lomakohteen esteettömyyden ja saatavilla olevan avustuksen osalta. Päivittäistä avustamista tarvitsevat hakeutuvat lomalle oman avustavan henkilön kanssa.

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n (MTLH) lomahakemukset toivotaan täytettävän sähköisesti. Hakemukseen pääset tämän linkin kautta:

https://lotu.lomajarjestot.fi/t/MTLH/calendar/list

Paperisia hakemuksia saat myös Omaishoitajayhdistyksen toimistolta tai voit tulostaa hakulomakkeen alla olevan linkin kautta: 

https://mtlh.fi/wp-content/uploads/MTLH_LOMATUKIHAKEMUS.pdf#new_tab

Hakemukset kannattaa täyttää huolellisesti. Autamme tarvittaessa hakemuksen täyttämisessä. Hakuohjeet ovat saatavilla Maaseudun terveys ja lomahuolto ry:n nettisivuilla.


Kelan kuntoutuskurssit omaishoitajilleKohderyhmä

Kurssi on aikuista omaista/läheistä päivittäin hoitavalle omaishoitajalle, jolla on sairaudesta tai omaishoitajuudesta aiheutuvan rasituksen vuoksi vaikeuksia suoriutua arjesta tai osallisuutesi on alentunut tai vaarassa alentua. Tai on uupumisoireita, sairauksia tai muita tekijöitä, jotka uhkaavat omaishoitajana jaksamista. Kuntoutustarve on todettu terveydenhuollossa. Kunnallista omaishoitosopimusta ei tarvitse olla. Parikurssille omaishoidettava puoliso tai muu omaishoidettava aikuinen osallistuu kuntoutujan ohella kuntoutukseen.Tavoite

Kurssin tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn turvaamisen ja parantumisen lisäksi antaa tietoa/konkreettisia keinoja kuntoutujan terveydentilan ja elämänlaadun parantamiseksi, etsiä yksilöllisiä ratkaisuja arkipäivän ongelmallisiin tilanteisiin jaksamisen tukemiseksi, rasitustekijöiden ja stressin tunnistaminen ja niiden käsittelyn opettaminen, arjen sujuvuuden ja vuorovaikutuksen tukeminen, ohjaaminen hakemaan tietoa läheisen sairauksista ja niihin liittyvistä palveluista hänen omalta hoitotaholtaan sekä tutustuminen omaishoitajuutta tukeviin palveluihin ja organisaatioihin.Kurssille hakeminen

Toimita paikalliseen KELA -toimistoon huolellisesti täytetty hakemuslomake KU132. Lääkärinlausuntoa tai muuta lääketieteellistä selvitystä ei tarvita hakemuksen liitteeksi. Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan Kuntoutus, lomakkeet

  • IKKU_2021_fin_2web.pdf 252 KB
    Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, IKKU-kurssit Härmän kuntokeskuksessa 2021Virkistyskurssi yli 65 -vuotiaille


Kurssi on tarkoitettu yksinäisyyttä tunteville eläkeläisille.

Kurssi järjestetään Kuortaneen urheiluopistolla kolme eri kertaa. Voit valita seuraavista ajankohdista sinulle sopivimman ja merkitä sen hakemukseen.


KURSSI 1

  • 7-9.6.2021 (hakuaika päättyy 7.5)

KURSSI 2

  • 16-18.8.2021 (hakuaika päättyy 18.6)

KURSSI 3

  • 4-6.10.2021 (hakuaika päättyy 3.9)

Kurssit ovat pituudeltaan kolme päivää. Kurssin hinta on 80 €/hlö sisältäen täysihoidon, majoituksen kahden hengen huoneissa, kuntosalin ja kylpylän käytön sekä kurssiohjelman.

Mahdollisuus kyyditykseen: edestakainen bussikuljetus Seinäjoki Matkakeskus - Kuortaneen urheiluopisto. Hinta 10 €/hlö.

Kurssit on tarkoitettu koko Etelä-Pohjanmaan alueen väestölle.


Hakulomakkeita:

Johanna West p. 040 5057266 tai johanna.west@jtalo.fi

Lomakkeen voi täyttää myös sähköisesti osoitteessa http://hakemus.jtalo.fi


Lisätietoa:

Riitta Vatanen p. 040 5442678 tai riitta.vatanen@jtalo.fi