Tuetut lomat ja muut kurssit

Tuetut lomat Omaishoitaja-yhdistysten lomat | MTLH:n Erityislomat on suunnattu eri sosiaali- ja terveysjärjestöjen kohderyhmille.

Lomaa voi hakea perheenjäsenten tai avustavan henkilön kanssa. Järjestöjen jäsenyyttä ei edellytetä. Tieto kohderyhmään kuulumisesta tulee ilmaista hakemuksen perusteluissa.

Haettavissa on eri teemaisia lomia. Erityislomateemat eroavat toisistaan loman sisällön, lomakohteen esteettömyyden ja saatavilla olevan avustuksen osalta. Päivittäistä avustamista tarvitsevat hakeutuvat lomalle oman avustavan henkilön kanssa.

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n (MTLH) lomahakemukset toivotaan täytettävän sähköisesti. Hakemukseen pääset tämän linkin kautta:

https://lotu.lomajarjestot.fi/t/MTLH/calendar/list

Paperisia hakemuksia saat myös Omaishoitajayhdistyksen toimistolta tai voit tulostaa hakulomakkeen alla olevan linkin kautta: 

https://mtlh.fi/wp-content/uploads/MTLH_LOMATUKIHAKEMUS.pdf#new_tab

Hakemukset kannattaa täyttää huolellisesti. Autamme tarvittaessa hakemuksen täyttämisessä. Hakuohjeet ovat saatavilla Maaseudun terveys ja lomahuolto ry:n nettisivuilla.

Omaishoitajan ja hoidettavan loma


Härmän kylpylä 19-24.9.2021

Omaishoitaja voi hakea lomalle yksin tai yhdessä hoidettavan kanssa. Loman kesto on 5 vrk, omavastuu 20 € / vrk. 

Lomaan sisältyy täysihoito, majoitus kahden hengen huoneessa, lomapaikan allasosaston ja kuntosalin käyttö, yleinen vapaa-ajan ohjelma ja ryhmän ohjelma. Lomalle haetaan lomakkeella, jonka voi täyttää myös verkossa osoitteessa www.mtlh.fi. 

Hakemus kannattaa täyttää erityisen huolellisesti, sillä puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä. Tuetulle lomalle hakeminen ei edellytä omaishoitajayhdistyksen jäsenyyttä tai kuulumista omaishoidon tuen piiriin. 

HAKUAIKA PÄÄTTYY 18.6.2021


Lisätiedot ja hakulomakkeita: 

Järviseudun Omaishoitajat ry / Tiina Silvonen p. 045 327 5441 Kuusiokuntien Omaishoitajat ja Läheiset ry / Helena Anttila p. 050 372 4839 


Hakulomakkeiden palautus: 

Maaseudun Terveys ja Lomahuolto ry 

Ruoholahdenkatu 8, 4. krs 00180 Helsinki

Kelan kuntoutuskurssit omaishoitajilleKohderyhmä

Kurssi on aikuista omaista/läheistä päivittäin hoitavalle omaishoitajalle, jolla on sairaudesta tai omaishoitajuudesta aiheutuvan rasituksen vuoksi vaikeuksia suoriutua arjesta tai osallisuutesi on alentunut tai vaarassa alentua. Tai on uupumisoireita, sairauksia tai muita tekijöitä, jotka uhkaavat omaishoitajana jaksamista. Kuntoutustarve on todettu terveydenhuollossa. Kunnallista omaishoitosopimusta ei tarvitse olla. Parikurssille omaishoidettava puoliso tai muu omaishoidettava aikuinen osallistuu kuntoutujan ohella kuntoutukseen.Tavoite

Kurssin tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn turvaamisen ja parantumisen lisäksi antaa tietoa/konkreettisia keinoja kuntoutujan terveydentilan ja elämänlaadun parantamiseksi, etsiä yksilöllisiä ratkaisuja arkipäivän ongelmallisiin tilanteisiin jaksamisen tukemiseksi, rasitustekijöiden ja stressin tunnistaminen ja niiden käsittelyn opettaminen, arjen sujuvuuden ja vuorovaikutuksen tukeminen, ohjaaminen hakemaan tietoa läheisen sairauksista ja niihin liittyvistä palveluista hänen omalta hoitotaholtaan sekä tutustuminen omaishoitajuutta tukeviin palveluihin ja organisaatioihin.Kurssille hakeminen

Toimita paikalliseen KELA -toimistoon täytetty hakemuslomake KU132, lääkärin B-lausunto omaishoitajan kuntoutusta varten sekä enintään vuoden vanha kotikunnan toimijoiden laatima selvitys/kuvaus omaishoitajan ja omaisen kotona selviytymisestä. Selvityksen tekee kunnan työntekijä (esim. kotihoidon työntekijä, sosiaalityöntekijä, kunnan omaishoidosta vastaava henkilö, hoitava lääkäri) ja se perustuu yleensä tehtyyn kotikäyntiin. 


Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan Kuntoutus, lomakkeet