Tuetut lomat ja muut kurssit

Tuetut lomat 

HUOM!

MTLH:n järjestämä tuettu loma Härmän kylpylässä ajalla 29.3-3.4.2020 peruuntui  koronanaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Lomalle valituille tullaan järjestämään syksyn aikana uusi loma, mikäli kokoontumiset on silloin sallittuja. Alustava ajankohta on 18-23.10.2020.Omaishoitaja-yhdistysten lomat | MTLH:n Erityislomat on suunnattu eri sosiaali- ja terveysjärjestöjen kohderyhmille.

Lomaa voi hakea perheenjäsenten tai avustavan henkilön kanssa. Järjestöjen jäsenyyttä ei edellytetä. Tieto kohderyhmään kuulumisesta tulee ilmaista hakemuksen perusteluissa.

Haettavissa on eri teemaisia lomia. Erityislomateemat eroavat toisistaan loman sisällön, lomakohteen esteettömyyden ja saatavilla olevan avustuksen osalta. Päivittäistä avustamista tarvitsevat hakeutuvat lomalle oman avustavan henkilön kanssa.

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n (MTLH) lomahakemukset toivotaan täytettävän sähköisesti. Hakemukseen pääset tämän linkin kautta:

https://lotu.lomajarjestot.fi/t/MTLH/calendar/list

Paperisia hakemuksia saat myös Omaishoitajayhdistyksen toimistolta tai voit tulostaa hakulomakkeen alla olevan linkin kautta: 

https://mtlh.fi/wp-content/uploads/MTLH_LOMATUKIHAKEMUS.pdf#new_tab

Hakemukset kannattaa täyttää huolellisesti. Autamme tarvittaessa hakemuksen täyttämisessä. Hakuohjeet ovat saatavilla Maaseudun terveys ja lomahuolto ry:n nettisivuilla.Kelan kuntoutuskurssit omaishoitajille


Kohderyhmä

Kurssi on aikuista omaista/läheistä päivittäin hoitavalle omaishoitajalle, jolla on sairaudesta tai omaishoitajuudesta aiheutuvan rasituksen vuoksi vaikeuksia suoriutua arjesta tai osallisuutesi on alentunut tai vaarassa alentua. Tai on uupumisoireita, sairauksia tai muita tekijöitä, jotka uhkaavat omaishoitajana jaksamista. Kuntoutustarve on todettu terveydenhuollossa. Kunnallista omaishoitosopimusta ei tarvitse olla. Parikurssille omaishoidettava puoliso tai muu omaishoidettava aikuinen osallistuu kuntoutujan ohella kuntoutukseen.


Tavoite

Kurssin tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn turvaamisen ja parantumisen lisäksi antaa tietoa/konkreettisia keinoja kuntoutujan terveydentilan ja elämänlaadun parantamiseksi, etsiä yksilöllisiä ratkaisuja arkipäivän ongelmallisiin tilanteisiin jaksamisen tukemiseksi, rasitustekijöiden ja stressin tunnistaminen ja niiden käsittelyn opettaminen, arjen sujuvuuden ja vuorovaikutuksen tukeminen, ohjaaminen hakemaan tietoa läheisen sairauksista ja niihin liittyvistä palveluista hänen omalta hoitotaholtaan sekä tutustuminen omaishoitajuutta tukeviin palveluihin ja organisaatioihin.


Kurssille hakeminen

Toimita paikalliseen KELA -toimistoon täytetty hakemuslomake KU132, lääkärin B-lausunto omaishoitajan kuntoutusta varten sekä enintään vuoden vanha kotikunnan toimijoiden laatima selvitys/kuvaus omaishoitajan ja omaisen kotona selviytymisestä. Selvityksen tekee kunnan työntekijä (esim. kotihoidon työntekijä, sosiaalityöntekijä, kunnan omaishoidosta vastaava henkilö, hoitava lääkäri) ja se perustuu yleensä tehtyyn kotikäyntiin. 


Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan Kuntoutus, lomakkeet


Virkistyskurssit

Yli 65 -vuotiaiden eläkeläisten virkistyskurssi


Kurssit järjestetään neljänä eri ajankohtana Härmän Kuntokeskuksessa:

20.-22.4.2020, hakuaika päättyy 27.3

25.-27.5.2020, hakuaika päättyy 24.4

8.-10.6.2020, hakuaika päättyy 8.5

5.-7.-10.2020. hakuaika päättyy 4.9


Ilmoita hakemuksessa kurssi, jolle haluat osallistua. Kurssin kesto 2 vrk. Kurssimaksu on 80 €/hlö/kurssi. Hintaan sisätyy majoitus kahden hengen huoneissa, täysihoito ja luennot. Kurssi on tarkoitettu koko Etelä-Pohjanmaan alueen väestölle.

Edestakainen linja-autokuljetus 10 €/hlö, reitti Seinäjoen Matkakeskus - Lapua - Kauhava - Härmän Kuntokeskus.


Lisätietoa kursseista:

Toiminnanjohtaja Riitta Vatanen p. 040 5442678 tai riitta.vatanen@jtalo.fi

Kurssihakemukset osoitteeseen:

Järjestötalo Riitta Vatanen

Kauppakatu 1, 2. krs, 60100 Seinäjoki


Vain myönteisestä päätöksestä ilmoitetaan ennen kurssin alkamista. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.

Kurssin järjestävät: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Järjestötalo Seinäjoki