Tuetut lomat ja muut kurssit

Tuetut lomat 


Omaishoitaja-yhdistysten lomat | MTLH:n Erityislomat on suunnattu eri sosiaali- ja terveysjärjestöjen kohderyhmille.

Lomaa voi hakea perheenjäsenten tai avustavan henkilön kanssa. Järjestöjen jäsenyyttä ei edellytetä. Tieto kohderyhmään kuulumisesta tulee ilmaista hakemuksen perusteluissa.

Haettavissa on eri teemaisia lomia. Erityislomateemat eroavat toisistaan loman sisällön, lomakohteen esteettömyyden ja saatavilla olevan avustuksen osalta. Päivittäistä avustamista tarvitsevat hakeutuvat lomalle oman avustavan henkilön kanssa.

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n (MTLH) lomahakemukset toivotaan täytettävän sähköisesti. Hakemukseen pääset tämän linkin kautta:

https://lotu.lomajarjestot.fi/calendar/MTLH

Paperisia hakemuksia saat myös Omaishoitajayhdistyksen toimistolta tai voit tulostaa hakulomakkeen alla olevan linkin kautta: 

Tulostettava-lomahakemus.pdf (mtlh.fi)


Hakemukset kannattaa täyttää huolellisesti. Autamme tarvittaessa hakemuksen täyttämisessä. Hakuohjeet ovat saatavilla Maaseudun terveys ja lomahuolto ry:n nettisivuilla.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠OMAISHOITAJAN JA HOIDETTAVAN TUETTU LOMA


Härmän kylpylä 8-13.9.2024


Loman kesto 5 vrk. Omavastuuosuus on 125 €/ hlö, alle 17 -vuotiailta ei peritä omavastuuta.

Lomaan sisältyy täysihoito, majoitus kahden hengen huoneessa, lomapaikan allasosaston ja kuntosalin käyttö, yleinen vapaa-ajan ohjelma ja ryhmän ohjelma.

Lomalle haetaan hakulomakkeella, joka suositellaan täytettäväksi verkossa osoitteessa www.mtlh.fi.

Hakemus kannattaa täyttää erityisen huolellisesti, sillä puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä. Tuetulle lomalle hakeminen ei edellytä omaishoitajayhdistyksen jäsenyyttä eikä kuulumista omaishoidon tuen piiriin.Tuetun loman voi saada maksimissaan kolmen vuoden välein ja enintään kolme kertaa kymmenen vuoden aikana.


Hakuaika päättyy 8.6.2024


Lisätiedot ja hakulomakkeet:

Järviseudun Omaishoitajat ry / Tiina Silvonen p. 045 3275441 tai Kuusiokuntien Omaishoitajat ja Läheiset ry / Helena Anttila p. 050 3724839


Hakulomakkeiden palautus:

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry

Ruokolahdenkatu 8, 4. krs, 00180 HELSINKIKelan kuntoutuskurssit omaishoitajilleKohderyhmä

Kurssi on aikuista omaista/läheistä päivittäin hoitavalle omaishoitajalle, jolla on sairaudesta tai omaishoitajuudesta aiheutuvan rasituksen vuoksi vaikeuksia suoriutua arjesta tai osallisuutesi on alentunut tai vaarassa alentua. Tai on uupumisoireita, sairauksia tai muita tekijöitä, jotka uhkaavat omaishoitajana jaksamista. Kuntoutustarve on todettu terveydenhuollossa. Kunnallista omaishoitosopimusta ei tarvitse olla. Parikurssille omaishoidettava puoliso tai muu omaishoidettava aikuinen osallistuu kuntoutujan ohella kuntoutukseen.Tavoite

Kurssin tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn turvaamisen ja parantumisen lisäksi antaa tietoa/konkreettisia keinoja kuntoutujan terveydentilan ja elämänlaadun parantamiseksi, etsiä yksilöllisiä ratkaisuja arkipäivän ongelmallisiin tilanteisiin jaksamisen tukemiseksi, rasitustekijöiden ja stressin tunnistaminen ja niiden käsittelyn opettaminen, arjen sujuvuuden ja vuorovaikutuksen tukeminen, ohjaaminen hakemaan tietoa läheisen sairauksista ja niihin liittyvistä palveluista hänen omalta hoitotaholtaan sekä tutustuminen omaishoitajuutta tukeviin palveluihin ja organisaatioihin.Kurssille hakeminen

Toimita paikalliseen KELA -toimistoon huolellisesti täytetty hakemuslomake KU132. Lääkärinlausuntoa tai muuta lääketieteellistä selvitystä ei tarvita hakemuksen liitteeksi. Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan Kuntoutus, lomakkeet