Tietoa meistä

Pieni lapsi ja nuori äiti istuvat vastakkain ikkunasyvennyksessä.

Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry on perustettu maaliskuussa 2002. Yhdistys toimii viiden kunnan alueella: Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Soini ja Vimpeli. Toimimme myös Kuusiokuntien Omaishoitajat ja Läheiset ry:n alueella tehden OivaHetki -päivystyksiä yhtenä päivänä viikossa Alavuden ja Kuortaneen Ikätorilla sekä Ähtärissä Ostolanhovin tiloissa.  Lisäksi järjestämme yhteistyössä vuosittain yhden Ovet-valmennuksen Kuusiokuntien alueella.

Toimimme paikallisyhdistyksenä valtakunnallisessa Omaishoitajaliitossa. Perusajatuksena on auttaa ja tukea omaishoitajaa, joka hoitaa kotona pitkäaikaissairasta, vammaista tai ikääntynyttä läheistään. Yhdistys haluaa toimia myös omaishoitajien edunvalvojana tekemällä esityksiä ja aloitteita viranomaisille.

Tarkoituksena on kehittää omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen suunnattuja palveluita ja tukitoimia yhdistyksen toiminta-alueella. Yhdistys neuvoo ja ohjaa jäseniään kaikissa omaishoitoon liittyvissä asioissa. Lisäksi tarkoituksena on edistää omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa toimintakykyä ja hyvinvointia.

Lisäksi yhdistys

  • tekee omaishoitajuutta tunnetuksi toiminta-alueella
  • neuvoo ja ohjaa omaishoitoon liittyvissä asioissa
  • järjestää Ovet -valmennusta®
  • järjestää virkistys- ja ryhmätoimintaa
  • organisoi OmaisOiva -toimintaa
  • toimii yhteistyössä viranomaistahojen ja järjestöjen kanssa
  • mahdollistaa vapaaehtoistoimintaa

Yhdistystoimintaa järjestetään hyvin rajallisilla taloudellisilla resursseilla ja vapaaehtoisin voimin. STEA:n myöntämä toiminta-avustus mahdollistaa yhdistykselle ammattitaitoisten työntekijöiden palkkaamisen ja sitä kautta toiminnan kehittämisen. Yhdistys pyrkii kehittämään sellaisia toimintoja ja palveluja, jotka täydentävät julkisen ja yksityisen sektorin palveluja. Yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kanssa on yhdistyksen toiminnan lähtökohta.


Omaishoitotoiminnan ohjaajat


Piia, Tiina ja monet muut,

teette arvokasta työtä

onni olkoon teillä myötä

tehtävässä tärkeässä

toisia auttaessanne

tietoa jakaessanne.


Elämässä on usein

vaikeita tilanteita

niistä ei selvitä yksin

silloin saa kulkea käsityksin

omaishoitotukijan kanssa.


Hänellä on tieto, taito,

auttamisen halu aito,

voi huolistaan vapaasti puhua

apu on silloin lähellä

aivan vierellä.


Sain heiltä apua

monta kertaa

jos johonkin heitä vertaa

ovat "enkeleitä" keskellämme

rientävät avuksemme

kun sitä tarvitsemme,

he osaavat tilanteemme lukea

vaikka emme osaisi

sitä sanoiksi pukea.

Paljon kiitoksia

hyvää jatkoa.


Teksti: Vieno Maria Mäkelän kirjasta Muistojen kori