Tietoa meistä

Pieni lapsi ja nuori äiti istuvat vastakkain ikkunasyvennyksessä.

Järviseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry on perustettu maaliskuussa 2002. Yhdistys toimii viiden kunnan alueella: Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Soini ja Vimpeli. Toimimme myös Kuusiokuntien Omaishoitajat ja Läheiset ry:n alueella tehden OivaHetki -päivystyksiä Alavuden ja Kuortaneen Ikätorilla sekä Ähtärissä Ostolanhovin tiloissa.  Lisäksi järjestämme yhteistyössä vuosittain yhden Ovet-valmennuksen Kuusiokuntien alueella.

Toimimme paikallisyhdistyksenä valtakunnallisessa Omaishoitajaliitossa. Perusajatuksena on auttaa ja tukea omaishoitajaa, joka hoitaa kotona pitkäaikaissairasta, vammaista tai ikääntynyttä läheistään. Yhdistys haluaa toimia myös omaishoitajien edunvalvojana tekemällä esityksiä ja aloitteita viranomaisille.

Tarkoituksena on kehittää omaishoitajille ja heidän hoidettavilleen suunnattuja palveluita ja tukitoimia yhdistyksen toiminta-alueella. Yhdistys neuvoo ja ohjaa jäseniään kaikissa omaishoitoon liittyvissä asioissa. Lisäksi tarkoituksena on edistää omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa toimintakykyä ja hyvinvointia.


Lisäksi yhdistys

  • tekee omaishoitajuutta tunnetuksi toiminta-alueella
  • neuvoo ja ohjaa omaishoitoon liittyvissä asioissa
  • järjestää Ovet -valmennusta®
  • järjestää virkistys- ja ryhmätoimintaa
  • organisoi OmaisOiva -toimintaa
  • toimii yhteistyössä viranomaistahojen ja järjestöjen kanssa
  • mahdollistaa vapaaehtoistoimintaa

Yhdistystoimintaa järjestetään hyvin rajallisilla taloudellisilla resursseilla ja vapaaehtoisin voimin. STEA:n myöntämä toiminta-avustus mahdollistaa yhdistykselle työntekijän palkkaamisen ja sitä kautta toiminnan kehittämisen. Yhdistys pyrkii kehittämään sellaisia toimintoja ja palveluja, jotka täydentävät julkisen ja yksityisen sektorin palveluja. Yhteistyön tekeminen eri toimijoiden kanssa on yhdistyksen toiminnan lähtökohta.