Omaishoitajan muistilista

 

Omaishoitajana et voi hoitaa läheisesi talousasioita

Omaishoitosopimus ei anna sinulle oikeutta läheisesi muiden asioiden hoitamiseen. Jotta voit hoitaa esimerkiksi läheisesi talousasioita, tarvitset esimerkiksi valtakirjan tai valtuutuksen. 

Lue lisää valtuuttamisen tavoista Voinko hoitaa asioita läheiseni puolesta -sivulta.

 

Apua arjen sujumiseen

Omaishoitajana tarvitset uusia taitoja arjessa: 

  • Pyydä hyvinvointialueeltasi koulutusta ja valmennusta läheisesi hoitamiseen. 
  • Hakeudu järjestöjen omaishoitajien koulutuksiin. 
  • Voit ostaa arkea helpottavia palveluja yrityksiltä.
  • Hyvinvointialueen on järjestettävä läheisesi hoito vapaasi aikana.

 

Työnhaku omaishoitajana

Ilmoita TE-toimistoon, kun solmit omaishoidon sopimuksen. Toimita TE-toimistoon selvitys tilanteestasi omaishoitajana. Jotta et menetä työttömyysetuuttasi, tutustu tarkasti ohjeisiin.

Hyvinvointialueen pitää järjestää läheisesi hoito, jotta voit käydä töissä. Suunnitelma kannattaa kirjata omaishoidon sopimukseen, jonka voit toimittaa TE-toimistolle. 

 

 

Etsi vertaistukea ja huolehdi omasta jaksamisestasi

Löydät vertaistukea järjestöjen ja hyvinvointialueiden vertaistukiryhmistä. Jos uuvut arjessa tai tarvitset apua, kysy rohkeasti tukea. Voit osallistua järjestöjen toimintaan, vaikka sinulla ei olisikaan omaishoidon sopimusta. 

Hyvinvointialue tarjoaa omaishoidon sopimuksen tehneille maksuttomia terveystarkastuksia. 

 

 

Miten haen Kelan tukia?

Hyvinvointialueen palvelujen lisäksi voitte hakea myös Kelan myöntämiä tukia. Kun haette tukea ja lähetätte liitteet verkossa, hakemuksen käsittely on nopeampaa.  

Vaikka et olisi tehnyt omaishoitosopimusta hyvinvointialueen kanssa, voit silti olla oikeutettu tukiin. Tarkista asia Kelasta. 

 

 

Mitä kuluja voi vähentää verotuksessa?

Omaishoitosopimuksen tehnyt omaishoitaja voi vähentää verotuksessa tiettyjä kuluja ilman omavastuuosuutta. Vähennyskelpoisuutta arvioidaan sen perusteella, millaisista ja kenelle kuuluvista kuluista on kyse. 

Verotuksessa tehtäviä vähennyksiä voivat ovat esimerkiksi: 

  • matkakuluvähennys 
  • työhuonevähennys 
  • vähennys hoidosta aiheutuneista kustannuksista 
  • veronmaksukyvyn alentumisvähennys 
  • kotitalousvähennys. 

Voit myös ostaa tietyin edellytyksin yksityisiä sosiaalipalveluja ilman arvonlisäveroa. Löydät asiasta tarkempaa tietoa esimerkiksi Verohallinnon Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus -sivulta.

 

 

Lähde: Suomi.fi

VINKKEJÄ VEROTUKSEEN 

 

Omaishoitajan kannattaa tarkistaa, onko hänellä mahdollisuus tehdä verotuksessaan vähennyksiä. Omaishoitaja voi hakea tulonhankkimisvähennystä, jos hän saa lainmukaista hoitopalkkiota eli on tehnyt omaishoitosopimuksen kunnan kanssa. 

Kotitalousvähennystä voi saada kotitaloustyöstä, jota teettää kotona tai vapaa-ajan asunnossa. Esim. siivous, asunnon remontointi ja tietotekniikkalaitteiden asennus. Kotitalousvähennys on enintään 2 250 euroa vuodessa (2021). Vähennyksen omavastuu on 100 euroa. Kotitalousvähennystä ei saa hoiva- ja hoitotyöstä, johon saa omaishoidon tukea tai jota terveydenhoitopalvelut tuottavat arvonlisäverottomasti. 

Ainakin osa omaishoitajista on onnistunut saamaan verotuksessaan työhuonevähennyksen. Perusteena vähennysoikeudelle voi käyttää sitä, että työnantaja ei ole järjestänyt työpistettä tai -huonetta työpaikalle (kotiin) ja työhön liittyy huomattavasti kotona tehtävää työtä. Perusteena voi lisätä myös esimerkiksi sen, että hoitotyössä tarvitaan apuvälineitä ja hoitotarvikkeita, niille tarvitaan tilaa. Lisäksi voi mainita, että omaishoitoon liittyvien asioiden hoito vaatii kirjallisia töitä ja yhteydenottoja. Muun muassa hakemuksia, selvityksiä ja tilityksiä voi joutua laittamaan moneen suuntaan. Työhuonevähennysten yhteismäärä voi olla enintään 450 euroa verovuodessa, jos verovelvollinen ei esitä selvitystä suuremmista kustannuksista. Työhuonevähennystä voi hakea taannehtivasti Tuloveron oikaisuvaatimus -lomakkeella. 

Jos omaishoitaja ei asu hoidettavan luona, hänelle voi aiheutua matkakustannuksia käynneistä hoidettavan luona. Tällaiset kustannukset omaishoitaja voi vähentää verotuksessa asunnon ja varsinaisen työpaikan välisten matkojen kustannuksina tuloverolain 93 §:ssä säädetyin rajoituksin. 

 

Lähde: omaishoitajaliitto.fi ja vero.fi (Omaishoidon menot)