Hakuprosessi vaiheittain

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu omaishoitajan palkkiosta, vapaasta ja muista palveluista.

Omaishoidon tuki vaiheittain

Hakemus

  • Omaishoidon tuen käsittely alkaa hakemuksesta. Hakemuksen voi pyytää asiakasohjausyksiköstä tai sen voi tulostaa hyvinvointialueen sivuilta: hyvaep.fi.  
  • Hakemuksen liitteeksi tarvitaan selvitys hoidettavan terveydentilasta, esimerkiksi lääkärinlausunto. On tärkeää, että lääkärinlausunnosta selviää hoidettavan vamman tai sairauden aiheuttama hoidettavuus ja toimintakyky.
  • Hakemuksessa pitää näkyä perustiedot, mutta päätökset eivät koskaan perustu pelkästään hakemuksiin ja hakemuksista puuttuvia tietoja voi täydentää kotikäynnin yhteydessä. Asiakkaan diagnoosien ja hoidollisuuden on hyvä näkyä jo hakemuksessa. Lääkärinlausunnon voi lähettää hakemuksen jälkeen, mutta tällöin se kannattaa mainita hakemuksessa. Hakemus kannattaa kuitenkin lähettää heti, koska tuki myönnetään hakemuksen saapumiskuukauden alusta lähtien.

Hakemuksen saapumisen jälkeen asiakasohjausyksikön työntekijä (yleensä asiakasohjaaja) on yhteydessä omaishoitajuutta hakevaan ja sopii ajan kotikäynnille.

 

Kotikäynti, jossa on läsnä sekä asiakas (hoidettava) että omaishoitajuutta hakeva henkilö

  • Kotikäynnillä tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa arvioidaan omaishoidon tuen kriteerien täyttymistä
  • Keskustellaan mahdollisista vapaan vaihtoehdoista
  • Mahdollisesti mietitään muita palveluja

Päätös omaishoidon tuesta viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hakemuksesta, jollei asian selvittely vaadi tavanomaista pidempää aikaa esim. ylimääräiset selvitykset

  • Omaishoidon tuki myönnetään hakemuksen saapumiskuukauden alusta lähtien
  • Päätöksen mukana hoitajalle lähetetään allekirjoitettavaksi omaishoidon tuen sopimus
  • Omaishoitaja palauttaa allekirjoitetun sopimuksen ja toimittaa verokorttinsa palveluohjausyksikköön

Omaishoidon tuki alkaa (maksut ja vapaat ja mahdolliset muut palvelut )